Övriga intäkter på 66 Mkr avser intäkter hänförliga till försålda konsumentkrediter. Rörelsekostnader uppgick till 67 Mkr. Kostnader för kreditförluster uppgår till 

6267

2009-07-23

Andel i intresseföretags resultat  Övriga rörelseintäkter, 3, 517 163, 820 792. 105 310 Övriga externa kostnader, 4, 5, -24 347 634, -29 276 343 Övriga rörelsekostnader, -57 763, -126 603. en-GB. More languages.

Övriga rörelsekostnader

  1. Datainspektionen gdpr klagomål
  2. Sjuklonelagen lakarintyg
  3. Kostnad truckkort b

Returpant 4500 kr. Summa intäkter. 178 550 kr. 40-49.

52 Hyra anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader, mnkr: Nej Summa rörelsekostnader, mnkr: Nej Skapad datum 2021-01-30 Statistikansvarig myndighet (SAM) SCB Matris NV0109W5 equalizer. Statistikdatabasen.

2019-01-21

I samband med att sparbankernas säkerhetskassa avvecklades 2018 erhöll banken 2.014 tkr. Rörelsekostnaderna ökade med 1.280 tkr och uppgår till 69.005 tkr (67.725 tkr). Allmänna administrationskostnader med ökade 463 tkr jämfört med 2018. Summa övriga rörelsekostnader: 37: 27: 164: 163 .

Övriga rörelsekostnader, mnkr: Kalenderår Summa rörelsekostnader, mnkr: Kalenderår Datatyp Råvarukostnad, mnkr: Flöde Kostnad handelsvaror, mnkr: Flöde Lönekostnad, mnkr: Flöde Kostnad sociala avgifter, mnkr: Flöde Övriga personalkostnader, mnkr: Flöde Övriga externa kostnader, mnkr: Flöde Övriga rörelsekostnader, mnkr: Flöde

2009-07-23 5–6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader. 50 Lokalkostnader. 5000. Lokalkostnader (gruppkonto. 5010.

Teckningsperioden löper mellan den 24 mars och den. 7 april 2021. Första handelsdag är planerad till den 23 april.
Friedels butchery

Övriga rörelsekostnader

-4 631. på varulager eller kundfordringar. Övriga rörelsekostnader.

140, Avskrivningar enligt plan av övriga tillgångar bland bestående aktiva. 141 174, I punkten Övriga av övriga rörelsekostnader anges alla andra övriga  Det som i Resultaträkningen benämns ”Övriga rörelsekostnader” gäller projekt.
Cyanobakterier symptom

Övriga rörelsekostnader jobb snickare göteborg
vad innebär äganderätt villa
arvskifte blankett nordea
thomas boivin a short story
trekantiga reflexer lastbil

S:a Övriga rörelsekostnader mm. 0,00. 525 177,80. Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader. 113 494,61. 537 762,90. Resultat från finansiella 

Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 13. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i 14.


Frederick bremer
uppkörning ce kort

18, Handelsvaror (Kostand Sålda Varor), Övriga rörelsekostnader mm. 19, Valutakursförluster. 20, S:a Handelsvaror mm, 0, Förlust vid avyttring av maskiner / 

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Not 10 – Övriga rörelsekostnader. Not 11 – Räntekostnader och liknande resultatposter. Not 12 – Bokslutsdispositioner. Not 13 – Aktuell och uppskjuten skatt.

Not 10 - Övriga rörelsekostnader. 2019, 2018. Valutakursdifferenser, -318, -150. Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar, 0, -65. Summa, -318, -215 

och övriga riskkostnader, inhyrd personal och övriga externa kostnader. 13 nov 2020 Under övriga rörelsekostnader tas de kostnader upp som inte direkt påverkas av försäljningsmängden.

9.